Pozvanie pre birmovancov

Aj v tomto týždni budeme mať stretnutia k príprave na sviatosť birmovania. Stretneme sa na sv. omšiach a po nich v stredu, štvrtok a v piatok (17., 18., 19. 2.). Teším sa na stretnutie .
Peter Cibira

592 celkovo 1 dnes