Pozvanie pre prvoprijímajúce deti

Opäť srdečne pozývam na stretnutie všetky deti, ktoré sa pripravujú na slávnosť prvého svätého prijímania. Stretnutie bude v piatok 13. 4. 2018 na fare v Hrádku o 17.00 hod.
Peter Cibira

169 celkovo 1 dnes