Pozvanie pre prvoprijímajúce deti

Po dlhšej prestávke opäť pozývam na stretnutie deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Stretneme sa na fare v Hrádku v piatok 22. 3. 2019 o 16,30 hod. Teším sa na stretnutie.
Peter Cibira

138 celkovo 1 dnes