Pozvanie pre prvoprijímajúce deti

Po dlhšom čase opäť pozývam prvoprijímajúce deti na sv. omšu v piatok večer v Hrádku (12. 2. 2016 o 17.30hod.) a po nej na stretnutie na faru. Teším sa na stretnutie a na pokračovanie prípravy.
Peter Cibira

415 celkovo 1 dnes