Pozvanie pre prvoprijímajúcich

Ešte si trochu pripomenúť, čo všetko treba vedieť. Ešte sa trochu porozprávať ako sa spovedať, čo spoveď znamená, ako si spytovať svedomie…

Pozývam všetkých provprijímajúcich na naše posledné stretnutie na fare. Bude v piatok 17. 5. 2019 o 17.00 hod. Verím, že zvládneme všetko tak, aby sme sa potom mohli venovať už len nácviku a mohli sa tešiť na slávnosť prvej spovede a slávnosť prvého sv. prijímania.

Peter Cibira

161 celkovo 1 dnes