Pozvanie pre prvoprijímajúcich

V piatok 30. októbra srdečne pozývam všetky deti, ktoré sa v tomto školskom roku pripravujú na prvé prijatie Eucharistie, na sv. omšu v Hrádku a potom na stretnutie na faru. Teším sa na naše prvé stretnutie.
Peter Cibira

487 celkovo 1 dnes