Pozvanie na festival LUMEN

Do pozornosti zvlášťplagátA4 festival lumen mladých ľudí dávame úspešný festival Lumen, ktorý sa koná aj v tomto roku v Trnave. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.festivallumen.sk

367 celkovo 1 dnes