Predvianočné spovedanie v dekanáte Nové Mesto nad Váhom

2. Adventná nedeľa 6.12.
Hrachovište 14.00 – 15.00
Vaďovce 14.00 – 15.00

Sobota 12.12.
Modrová 9.30 – 11.00
Stará Lehota 10.00 – 11.00
Hrádok 9.30 – 11.30
Hôrka 9.30 – 11.30
Lúka nad Váhom 9.30 – 11.30
Pobedim 13.00 – 13.45
Bašovce 13.00 – 14.00
Považany 15.00 – 16.30
Potvorice 15.00 – 16.30

3. Adventná nedeľa 13.12.
Čachtice 15.00 – 17.00
Horná Streda 15.00 – 17.00
Brunovce 15.00 – 17.00

Utorok 15.12.
Bzince pod Javorinou 16.30 – 17.30

Streda 16.12.
Beckov 16.00 – 17.00
Nová Ves nad Váhom 16.30 – 18.00
Beckovská Vieska 17.00 – 18.00

Štvrtok 17.12.
Podolie 16.00 – 18.00
Častkovce 16.30 – 18.00
Očkov 16.30 – 18.00

Piatok 18.12.
Moravské Lieskové 16.00 – 17.30
Bošáca 15.30 – 17.00
Nová Bošáca 15.30 – 17.00
Trenčianske Bohuslavice 15.30 – 17.00

Sobota 19.12.
Nové Mesto nad Váhom 9.30 – 12.00 14.00 – 16.30

4. Adventná nedeľa 20.12.
Adamovské Kochanovce 14.00 – 15.30
Melčice-Lieskové 14.00 – 15.30
Stará Turá 14.30 – 17.00

1873 celkovo 2 dnes