Príhovor v nedeľu 13. 8. 2017

Niekedy mám pocit, že pribúda ľudí, ktorí volajú po radikálnych riešeniach, ktorí by radi videli zmeny na druhých ľuďoch a vo svete. A asi nemám ten pocit sám. Kamarát bol na dovolenke s mladými manažérmi. Sú to úspešní ľudia. Ale kamarát zhodnotil dovolenku: v každom z nich je veľká vnútorná zloba. Aj dnešné liturgické texty hovoria o strachu a deprivácii. Skúsime sa pozrieť ako.
V prvom čítaní (1 Kr 19, 9a. 11-13a) sme mohli sledovať proroka Eliáša pri stretnutí s Pánom. Boh nebol ani vo víchrici, ani v zemetrasení, ani v ohni. Bol v pokojnom vánku. Tak sme to počuli. Môžeme to doplniť: Eliáš zápasil o návrat jeho ľudu k pravému Bohu. Vymyslel akúsi náboženskú súťaž – postavil oltár a postavili ho aj kňazi pohanského boha Bála. A čakali, čia obeta sa zapáli. Eliáš vyhral. Ale vzápätí urobil niečo, čomu len ťažko rozumieme – dal pozabíjať všetkých kňazov boha Bála. Prorok si tým vyslúžil prenasledovanie od kráľovnej, ale aj vnútornú depresiu. A na toto reaguje text, ktorý sme počuli. Teda Boh neprichádza ani vo víchre, v zemetrasení… Mohli by sme dodať: ani v meči.
V druhom čítaní (Rim 9, 1-5) Pavol hovorí o svojej bolesti zo svojho národa, ktorý nerozpoznal Ježiša Krista ako Mesiáša. Národ, ktorý poznal prisľúbenia, z ktorého pochádzali proroci, ktorý sa hrdil, že je vyvolený Bohom. Pavol píše o svojej bolesti, ale verí, že raz sa tento národ spamätá. A tá chvíľa bude ešte väčším požehnaním pre svet. Pavol si nezatvoril srdce pred bolesťou, ale ani pred nádejou. To je jeho spôsob vyrovnania sa so situáciou, ktorá ho tlačila.
Nakoniec sme v evanjeliu (Mt 14, 22-33) počuli, ako Ježiš utíšil búrku. Nebudeme dnes riešiť, prečo vlastne Ježiš chodil po vode – väčšina jeho zázrakov sú pomocou konkrétnym ľuďom, chodenie po vode sem však nezapadá. Nebudeme riešiť ani to, prečo sa chcel Peter práve chodením po vode presvedčiť, či je to jeho Pán. Dnes nám postačí, ak si povieme, že posolstvo tejto príhody je: Ježiš prináša pokoj, zbavuje strachu. A je to nielen posolstvo dnešného úryvku. Mohli by sme povedať, že celá Biblia prináša posolstvo pokoja spojeného s Bohom. Prináša posolstvo, že Boh je silnejší ako zlo.
Okrem v úvode spomenutého napätia medzi ľuďmi môžeme dnes vnímať aj pomerne rozšírené prijímanie konšpiračných teórií. Nedávno som v takomto duchu počul niečo skutočne absurdné – že náš svet v podstate riadia štyri rodiny. Ani som nezisťoval, ktoré sú to rodiny. Neverím tomu. Iste, vždy boli a budú mocnejší a menej mocní, vždy bola a bude tendencia mať čo najväčšiu sféru vplyvu, vždy boli a budú manipulácie rôzneho druhu… Ale keby hneď aj to bolo tak, že svet riadi niekoľko ľudí, posolstvo Biblie na to odpovedá: Boh je mocnejší ako všetko zlo! Toto je uzdravujúce posolstvo, zbavujúce strachu, zbavujúce pokušenia všetko a všetkých podozrievať.

Peter Cibira

478 celkovo 2 dnes