Prvé pozvanie pre prvoprijímajúcich

Aj keď sa slávnosť 1. sv. prijímania zdá ešte v nedohľadne (17. 5. 2020), predsa je tu už čas začať s prípravou. Pozývam budúce prvoprijímajúce deti na prvé stretnutie. Bude to na fare v Hrádku, bude to v piatok 15. 11. 2019 o 17.00 hod. Po stretnutí na fare sa presunieme do kostola na sv. omšu.
Na naše spoločné stretnutie sa teším a dúfam, že to bude príjemný čas prípravy (nielen prvé stretnutie, ale celý čas) pre všetkých zainteresovaných.
Peter Cibira

85 celkovo 2 dnes