Prvé sv. prijímanie 2014

 • 157
 • 153
 • 152
 • 150
 • 85
  prvé sv. prijímanie
 • 15
  Hrádok - interiér
 • 1

Prvého júna sme slávili v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania. Ku sviatosti zmierenia a potom k Eucharistii pristúpilo dvanásť detí. Veríme, že budú radosťou svojich rodičov i celého farského spoločenstva a prajeme im, aby aj oni mohli mať radosť z Eucharistie i z nás. Niekoľko záberov zo slávnosti, ktorými si môžme pripomenúť slávnostnú chvíľu, je tu.

3442 celkovo 3 dnes