Prvoprijímajúci v tomto roku

V tomto roku bude v našej farnosti prvé sv. prijímanie v nedeľu 29. 4. 2018. Pripravuje sa štrnásť detí. Tešíme sa z nich a chceme im pomáhať, aby rozpoznali, že cez sv. prijímania a sviatosť zmierenia sa môžu stávať lepšími i radostnejšími ľuďmi. Tu sú ich tváre:
IMG_8346_preview.jpeg

779 celkovo 2 dnes