Púť na Staré Hory – pozvanie

10. septembra 2016 pôjde od nás autobus s pútnikmi na Staré Hory a do Hronského Beňadika. Je to jednodňová púť, jej cena je 20 €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Hôrke n. V. u pani Benárovej, v Lúke u pani Kusovskej, alebo na fare v Hrádku. Srdečne pozývame na spoločnú poznávaciu i duchovnú cestu.
PC

655 celkovo 1 dnes