Štatistika farnosti za rok 2019

Prinášame aspoň krátky pohľad a základné údaje o našej farnosti za rok 2019.

Krstov bolo vo farnosti  28, z toho bolo pokrstených 18 dievčat a 10 chlapcov.Želáme im, aby im bolo na svete pekne a aby z nich vyrástli dobrí ľudia.

Sobášov sme mali 6. Z toho boli 4 v Hrádku a 2 v Hôrke. Všetkým novomanželom želáme šťastné spolužitie

Pohrebov bolo 19. Zomrelo 9 žien a 10 mužov. V Hrádku zomreli 4 ženy a 5 muži, v Lúke 4 ženy a 2 muži,v Hôrke 1 žena a 3 muži. Priemerný vek zosnulých je 74 rokov (u mužov 71, u žien 77,6). Vyprosujeme im večný pokoj a Božiu blízkosť.

K prvému svätému prijímaniu pristúpilo 13 detí a k birmovke 32. Nech z nich vyrastú dobrí, rozumní, úprimní, citliví a spravodliví ľudia.

Náklady na prevádzku kostolov nás vyšli 6900 €. Najvyššie položky sú plyn a elektrina. V Hrádku je elektrina 580 € a plyn 1300; v Hôrke elektrina 480 a plyn 1800 €; v Lúke elektrina 640 a plyn 1850 €. S Božou pomocou a Vaším prispením tieto náklady zvládame.

112 celkovo 1 dnes