Štatistické údaje farnosti za rok 2018

V roku 2018 sme vo farnosti Hrádok pokrstili 27 ľudí. Z tohto počtu bol pokrstený jeden dospelý človek. Z detí bolo 13 chlapcov a 13 dievčat. Najviac detí bolo pokrstených z Hôrky – 10 (5 chlapcov, 5 dievčat), z Hrádku 7 detí (4 chlapci a 3 dievčatá), z Lúky 5 detí (3 chlapci a 2 dievčatá). Nech im je na svete pekne!

Pochovali sme 15 ľudí. Najviac v Hôrke – 7 (4 muži, 3 ženy), v Hrádku i v Lúke bol rovnaký počet pohrebov – 4. (V Hrádku 4 ženy, v Lúke 2 ženy a 2 muži). Priemerný vek úmrtia je 77 rokov, u mužov 70 a u žien 84. Nech ich Boh prijme do svojho pokoja!

Sviatostné manželstvo uzavrelo 7 párov, z toho 3 v Hôrke nad Váhom a 4 v Hrádku. Nech im to stále spolu ladí!

K prvému sv. prijímaniu pristúpilo 14 detí. Nech vydržia na ceste dobra!

Režijné náklady na chod farnosti boli v tomto roku 13.311 €. Najväčšiu položku z toho tvoria energie. V našich kostoloch nás vyšli takto: Hôrka – plyn 2.143 €, elektrina 504 €; Lúka – plyn 1.651 €, elektrina 657 €; Hrádok – plyn 1.187 €, elektrina 990 €.

173 celkovo 1 dnes