Stretnutia birmovancov

Pomaly finišujeme s prípravou na birmovku. A preto aj v tomto týždni budú naše stretnutia. Ďakujem všetkým rodičom, ktorí boli na rodičovskom stretnutí. A aj tým, ktorí prísť nemohli, ale dali najavo svoju spoluúčasť.
Časy i miesta stretnutí birmovancov sú klasické – v stredu v Lúke, vo štvrtok v Hôrke, v piatok v Hrádku. Srdečne pozývam.
Peter Cibira

172 celkovo 1 dnes