Stretnutie prvoprijímajúcich

V piatok 31. 1. 2020 budeme mať na fare ďalšie stretnutie detí, ktoré sa pripravujú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Stretneme sa o 16.30. Srdečne pozývam a na stretnutie sa teším.
Peter Cibira

77 celkovo 1 dnes