Stretnutie prvoprijímajúcich

Opäť pozývam našich prvoprijímajúcich na prípravné stretnutie. Bude to v piatok 17. 1. 2020 v Hrádku na fare o 16.30 hod. Ako je zvykom, stretnutie zakončíme sv. omšou vo farskom kostole. Teším sa, že sa po dlhšom čase opäť budeme vidieť a počuť a verím, že to bude pre nás všetkých pekné stretnutie.
Peter Cibira

84 celkovo 1 dnes