Umelecké stvárnenie príbehu o milosrdenstve

V každom umeleckom diele je možné vidieť, ako premýšľa autor, čo je pre neho na nejakej téme dôležité. Obraz Návrat márnotratného syna od Rembrandta je svetoznámy. Niektoré detaily, ktoré prezrádzajú autorovo premýšľanie, nám však môžu unikať. Tu si môžete pozrieť zaujímavú prezentáciu o tomto diele: Márnotratný syn

136 celkovo 1 dnes