Vianočný hymnus na lásku

Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jedľovými vetvičkami,
blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi zvončekmi, ale nemal by som lásku k
svojej rodine, nebol by som ničím iba dekoratérom.

Keby som sa namáhal v kuchyni a piekol kilá vianočných keksov,
labužníckych maškŕt a keby som k jedlu prestrel nádherný stôl,
ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba kuchárom.

Keby som pomáhal v charitnej jedálni, v domove dôchodcov spieval
koledy a všetok svoj majetok minul na blahobyt, ale nemal by som
piesne pre svoju rodinu, nič by mi to neosožilo.

Keby som ozdobil vianočný stromček žiariacimi anjelmi a háčkovanými
hviezdami, zúčastnil sa tisícich osláv a v zbore spieval kantáty,
ale nemal by som v srdci Ježiša Krista, tak som nič nepochopil, o čo
vlastne ide.

Láska prerušuje pečenie kvôli objatiu dieťaťa.

Láska necháva bokom ozdoby kvôli pobozkaniu manželského partnera.

Láska je priateľská napriek náhleniu a stresu.

Láska nezávidí iným ich domácnosť s vyberaným vianočným
porcelánom a priliehavými obrusmi.

Láska neokrikuje deti, aby uhli z cesty, ale je vďačná, že sú a
že môžu stáť v ceste.

Láska nedáva iba tým, ktorí môžu niečo vrátiť, ale s radosťou
obdarúva práve tých, ktorí darčekom odpovedať nemôžu.

Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne.

Videohry sa rozbijú, perlové retiazky sa roztrhnú, tenisové rakety
zhrdzavejú, ale dar lásky zostáva…

Vianočná verzia 1.listu Korinťanom 13

823 celkovo 2 dnes