Výstavba kostola v Lúke – spomienky Viliama Klasa

Pán Viliam Klas bol dušou stavby nového kostola a pastoračného centra v Lúke. Pri stavbe bol od jej začiatku a môžeme povedať, že bol pravou rukou miestneho kňaza Pavla Glejduru, pod ktorého vedením sa stavba začala i dorástla do finálnej podoby. Pána Klasa som niekedy v roku 2015 poprosil, aby spísal svoje spomienky na priebeh stavby. Veľmi som mu vďačný, že to aj urobil a zanechal pre históriu pamiatku, ktorej cena je veľká už teraz. Ako prejav úcty pánu Klasovi uverejňujeme na tejto stránke rukopis jeho pamätí.

Nech tento skromný a súčasne veľký človek odpočíva v pokoji.
Peter Cibira

dejiny Lúka 1

dejiny Lúka 2

dejiny Lúka 3

dejiny Lúka 4

dejiny Lúka 5

dejiny Lúka 6

246 celkovo 1 dnes