Zastupovanie od 8. do 21. 7. 2019

Ak by bolo počas dvoch týždňov – od pondelka 8. 7. do piatku 19. 7. 2019 – potrebné vybaviť v našej farnosti pohreb alebo vyslúžiť sviatosť pomazania chorých, obráťte sa prosím na tieto farnosti:
Od pondelka (8. 7.) do štvrtka (12. 7. ) zastupuje farnosť Bzince. Telefón: 0908 543 874
Od piatku (13. 7.) zastupuje farnosť Modrová. Telefón: 033 77 85 154
Od pondelka (15. 7.) sa môžete obrátiť buď na Modrovú, alebo na farnosť Nová Ves nad Váhom. Telefón: 032 77 98 106
Ďakujem za pochopenie.
Peter Cibira

224 celkovo 2 dnes