Zastupovanie počas dovolenky

V prípade vybavovania pohrebu (od 13. 7. do 22. 7. 2020), alebo sviatosti pomazania chorých, volajte, prosím farnosť Modrovú 033 7785 154, alebo Bzince pod Javorinou 0908 543 847.

129 celkovo 5 dnes