Zastupovanie v prípade pohrebov

Ak by ste v týždni od 6. do 10. 1. 2020 potrebovali vybaviť pohreb, obráťte sa, prosím, na faru v Modrovej. Telefón 033 7785 154. Ďakujem za pochopenie.
Peter Cibira

86 celkovo 1 dnes