Zmena času spovede pred 1. sv. prijímaním

Vzhľadom na pomerne komplikovanú situáciu v príprave na slávnosť prvého sv. prijímania musíme trochu pozmeniť čas sv. spovede. Zostáva v platnosti, že spoveď detí aj ich blízkych bude v piatok v Hôrke nad Váhom. Čas sa však posúva. Spoveď bude od 15.00 do 17.00. Som veľmi vďačný kolegom, ktorí boli ochotní a svoje záležitosti  si nastavili tak, aby mohli pomôcť. Súčasne prosím o pochopenie a využitie stanoveného času.

Peter Cibira

94 celkovo 1 dnes