Zrušenie verejných bohoslužieb pokračuje

Prvotné rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska, že sa na Slovensku nebudú konať verejné bohoslužby do 23. 3. 2020 (https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310017) je teraz aktualizované. Zrušenie verejných bohoslužieb sa nateraz rozširuje do 31. 3. 2020 (https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320016). Z tohto dôvodu nebudú bohoslužby ani v našej farnosti. Budeme dúfať a modliť sa za čo najmenšie škody spôsobené pandémiou – a to tak na ľudskom zdraví a životoch, na hospodárstve i na duchovnom poli. Samozrejme, o ďalšom postupe sa budeme navzájom informovať.

205 celkovo 2 dnes