Zrušenie verejných bohoslužieb

Od 15. 10. 2020 vstupuje do platnosti zákaz verejného slávenia bohoslužieb. Žiaľ, musíme toto nariadenie prijať aj v našej farnosti.

Prijaté úmysly sv. omší budem postupne vysluhovať v súkromí – budú priebežne zverejňované na našej webovej stránke.

Všetkým želám veľa trpezlivosti a tiež zdravia.

Peter Cibira

Príloha: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201014034

104 celkovo 1 dnes