Sláviť Veľkú noc budeme

Veľkú noc budeme sláviť aj v tomto roku. Len to bude tak, ako to história kresťanstva nepozná. Prípadne, poznala to len v úplne prvých rokoch, keď kresťanstvo bolo zakázané a prenasledované náboženstvo.

Napriek tomu, nenechajme si zobrať slávenie Veľkej noci. Sú to najdôležitejšie sviatky kresťanstva. Súčasná situácia nám môže umožniť premyslieť si udalosti Veľkej noci hlbšie, po svojom. V médiách je veľa ponúk, ako sa pripojiť k sláveniu nejakej sv. omše. Ak však taká možnosť nie je pre vás tým pravým, ak nechcete využiť „pohodlnejšiu“ možnosť, tak sa dá liturgia prežiť a Veľká noc sláviť aj inak.

Na tomto mieste dávam k dispozícii zjednodušený manuál, ako je možné prežiť Veľkú noc aj doma. Pokiaľ je to možné, najlepšie spoločne. Ak to možné nie je, tak aj súkromne, každý sám.

Manuál sa bude riadiť jednoduchými zásadami:

1. Pri každom sviatku si pripomenieme jeho podstatu, teda to, čo v ten deň budeme sláviť.

2. Pripomenieme si symbol, ktorý daný sviatok charakterizuje.

3. Na každý deň ponúkneme návrh, ako sviatok sláviť.

Sláviť Veľkú noc budeme 1 – Kvetná nedeľa

Sláviť Veľkú noc budeme 2 – Zelený štvrtok

Sláviť Veľkú noc budeme 3 – Veľký piatok

Sláviť Veľkú noc budeme 4 – Biela sobota

237 celkovo 1 dnes